Odpowiedzi

2009-11-06T21:54:35+01:00
(2/5)⁻³÷(2/5)⁻²+√16+½√8²+5½=(5/2)³:(5/2)²+4+½8+11/2=
125/8:25/4+4+4+11/2=125/8*4/25+8+11/2=
5/2+8+11/2=16/2+8=8+8=16

(√2⅔÷√⅔)³×2-1=(√8/3:√⅔)³*1=(8/3)²:(2/3)²=64/9:4/9=64/9*9/4=
16

5׳√2)³×2+2,6×10¹+5×20=125*2²*2+26+100=125*4+126=626