Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T00:42:22+01:00
Archetypy biblijne i antyczne są uniwersalne stwierdzam to na przykładzie przypowieści biblijnej,którajest utworem narracyjnym,przedstawione w niej postacie i wydarzenia nie są ważne ze względu na nie same,lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji.Oznacza to,że prosta,uboga fabuła jest tylko ilustracją,obrazkiem,który ukazuje głębsze uniwersalne treści.Właściwa interpretacja przypowieści wymaga,aby przejść od jej znaczenia dosłownego (widocznego na zewnątrz) do znaczenia ukrytego.Przykładem może być przypowieść "O siewcy".Obrazek zewnętrzny-to siewca,który sieje ziarno i trafia na różny grunt.Jest to znaczenie dosłowne,zewnętrzne.Natomiast znaczenie ukryte musimy odnaleźć: siewca-to nauczyciel,ziarno to mądrość i nauka,a gleba to słuchacze i uczniowie,którzy w różny sposób wchłaniają darowaną im mądrość czyli wiedzę.
Na czym konkretnie ta uniwersalność polega?Np.Hiob to symbol odwiecznego zmagania się człowieka z losem,uczenia się pokory i akceptacji cierpienia,Samarytanin-symbol miłości do ludzi,pomagania potrzebującym,opuszczonym i zaniedbanym.Czy samarytanie rzeczywiście nadal żyją,utwierdzając nas w przekonaniu,że kojarzone z nimi wartości są nieprzemijające?Oczywiście,że tak:Jurek Owsiak,Janina Ochojska i rzesze osób uczestniczących w organizowanych przez nich akcjach.
Mitologia powstała w czasach bardzo odległych od naszych,dzieje bohaterów stanowiły dla starożytnych przykład postaw ważnych w tamtym okresie.Mimo,że świat bardzo się zmienił,człowiek pozostał taki sam-nie zmieniły się jego uczucia,cechy.Mitologia zawiera archetypy-pradawne wzorce postaw aktualne do dziś,wielu bohaterów uosabia wartości cenione także współcześnie.Takim bohaterem może być Odyseusz,którego cechuje pomysłowość.To właśnie on wymyślił konia trojańskiego,dzięki któremu Grecy zdobyli wreszcie obleganą przez dziesięć lat Troję.Dzięki pomysłowości,wyobraźni,inteligencji zdołał-mimo wielu przeciwności-powrócić na rodzinną wyspę;wywiódł w pole Polifema,udało mu się usłyszeć śpiew syren i płynąć dalej.Dziś wiele się mówi o kreatywności,ceni się ludzi z pomysłami.Odyseusz z pewnością poradziłby sobie w naszych czasach,zwłaszcza że potrafił także skutecznie negocjować.Jeszcze jedna cecha Odyseusza znalazłaby uznanie w oczach współczesnych:jego miłość do rodziny.Aby nie iść na wojnę trojańską,symulował szaleństwo,a po wojnie przez dziesięć lat wracał do ukochanej żony Penelopy.Penelopa także uosabia ważną dziś wartość:wierność.Pod nieobecność Odyseusza zabiegało o nią wielu zalotników,a jednak potrafiła tyle lat czekać na męża,wierząc,że nie zginął.Tak wiele jest dziś krótkotrwałych związków,że wierność i miłość Penelopy muszą budzić szacunek.
Tak więc,bohaterowie mitologiczni i biblijni symbolizują wartości cenione także dziś-prawdziwość tego stwierdzenia została udowodniona.Moim zdaniem przyszłe pokolenia będą uznawały za ważne wartości cenione przez starożytnych,a uosabiane przez postacie biblijne i mitologiczne.Uważam tak dlatego,że wartości takie jak miłość,wierność,prawda,pomysłowość i rodzina są i powinny być najważniejsze w życiu każdego człowieka.

mam nadzieję,że pomogłam:)
1 1 1