1)Oblicz √25+√16
2 Oblicz √4900
3 Wykonaj pierwiastkowanie √⁶⁴x³/1000y³
4 Oblicz √3⅔ : √2¹/₂₅
5 Wyłacz czynnik przed znak pierwiastka ∛250
6 włacz czynnik pod znak pierwiastka 2∛5
7 oblicz √7*5√7
8 wyłacz czynnik ∛40
9 ------//------- ∛24
10 oblicz ∛54:∛2
11--//-- √5*√2*√10
12--//-- √⁹/₂₅
13--//-- √4*9*16
14 wykonaj pierwiastkowanie ∛64a³b⁶c¹²
15 oblicz √32:√2
16 wyłacz czynnik √27
17 --//-- czynnik √16a⁴b
18 włacz czynnik 2√a
19 oblicz √3(√48-√27)
20 wyłacz czynnik √52
21 ----//----- √4a
22 wykonaj pierwiastkowanie √a₃/343
23 wyłacz czynnik 2√3
24 wykonaj pierwiastkowanie √9a³
25 oblicz √5*√20
26 -//- √100*√625
27 -//- √√25-√16
28 wyłacz czynnik √99
29 oblicz √52:√13
30 -//- √14,4*√10
31 --//- √64*16
32 --//-- √√25+√16
33 wykonaj pierwiastkowanie √64m²n²
34 oblicz √1¾:√3¹⁵/₁₆
35 --//-- ∛4*∛6*∛9
36--//-- ∛27*64
37 --//-- √13-√₁₄₄
38 --//-- 27²-9²
39 --//-- ∛4-∛16
40 włacz czynnik ½∛4

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T22:33:33+01:00
1)Oblicz √25+√16=5+4=9
2 Oblicz √4900=70
3 Wykonaj pierwiastkowanie √⁶⁴x³/1000y³=8x/10y√x/10y
gdyby był stopień 3 pierwiastka to wynik mamy: 4x/10y=2x/5y
4 Oblicz √3⅔ : √2¹/₂₅=√11/3 * √25/51=√11/3 * 25/51=5/3√11/17
5 Wyłacz czynnik przed znak pierwiastka ∛250=∛125*2=5∛2
6 włacz czynnik pod znak pierwiastka 2∛5=∛8*5=∛40
7 oblicz √7*5√75*7=35
8 wyłacz czynnik ∛40=∛8*5=2∛5
9 ------//------- ∛24=∛8*3=2∛3
10 oblicz ∛54:∛2=∛54:2=∛27=3
11--//-- √5*√2*√10=√10*√10=10
12--//-- √⁹/₂₅=3/5
13--//-- √4*9*16=2*3*4=24
14 wykonaj pierwiastkowanie ∛64a³b⁶c¹²=4ab²c⁴
15 oblicz √32:√2=√32:2=√16=4
16 wyłacz czynnik √27= √9*3=3√3
17 --//-- czynnik √16a⁴b=4a²√b
18 włacz czynnik 2√a=√4a
19 oblicz √3(√48-√27)=√144-√81=12-9=3
20 wyłacz czynnik √52=2√13
21 ----//----- √4a=2 √a
22 wykonaj pierwiastkowanie √a₃/343=a/7 √a/7
23 wyłacz czynnik 2√3=√12
24 wykonaj pierwiastkowanie √9a³=3a√a
25 oblicz √5*√20=√100=10
26 -//- √100*√625=10/25=2/5
27 -//- √√25-√16=√5-4=√1=1
28 wyłacz czynnik √99=3√11
29 oblicz √52:√13=√4=2
30 -//- √14,4*√10=√1,44=1,2
31 --//- √64*16=√4=2
32 --//-- √√25+√16=√5+4=√9=3
33 wykonaj pierwiastkowanie √64m²n²=8mn
34 oblicz √1¾:√3¹⁵/₁₆=√7/4:63/16=√4/9=2/3
35 --//-- ∛4*∛6*∛9=2*3*4=24
36--//-- ∛27*64=3*4=12
37 --//-- √13-√₁₄₄=√13=12=√1=1
38 --//-- 27²-9²(27-9)(27+9)=18*36=324*2=648
39 --//-- ∛4-∛16=możre było razy wtedy mamy =4
40 włacz czynnik ½∛4=∛1/8 *4=∛1/2
2009-11-06T22:40:45+01:00
Dodaję załączniki..
niestety w kilku nie wiedziałam jak zrobic..
2009-11-06T22:54:32+01:00
1. 5+4=9
2. 70
3. - (przeczytaj dokładnie)
4. 5/3√11/17
5. ∛125*2=5∛2
6. ∛8*5=∛40
7. 35
8. 2∛5
9. 2∛3
10. 3
11. 100
12. 3/5
13. 24
14. 4ab²c⁴
15. 4
16. 3√3 (3*1,7)
17. 4a²√b
18. √4a
19. √144-√81=3
20. √52=2√13
21. 2 √a
22. a/7 √a/7
23. 2√3=√12
24. √9a³=3a√a
25. √100=10
26. 2/5
27. √5-4=1
28. 3√11
29. √52:√13=2
30. √1,44=1,2
31. 2
32. √5+4=3
33. 8mn
34. 2/3
35. 24
36. 12
37 √13=12=1
38. 648
39. 4
40. ∛1/2