1) Wyjaśnij termin konkordat .
2) Podaj nazwy pięciu największych wyznań religijnych występujących w II RP .
3) Podaj trzy przykłady problemów gospodarczych występujących w Polsce na początku lat dwudziestych .
4) Podaj nazwę miejscowości , w której zamieszkał Jóżef Piłsudzki po ustąpieniu z życia politycznego .
5) Wymień nazwy dwóch państw sąsiadujących z Polską , z których strony groziło naszemu krajowi niebezpieczeństwo .

1

Odpowiedzi

2009-11-06T22:55:21+01:00
1. Konkordat jest to umowa międzynarodowa zawarta między państwem a Watykanem (Stolicą Apostolską). Nazwa pochodzi z j. łac. od concordare - zgadzać się. Umowa ta reguluje wszystkie kwestie dot. problemów związanych z problemami kościoła w danym państwie (nauka religii, własność kościelna, ważność sakramentów i małżeństw, itd.)
2. Katolicy ok. 38 mln
prawosławni ok 510 tys
świadkowie Jehowy ok 127 tys
Kościół Ewangelicko - Augsburski ok 76 tys
Grekokatolicy ok 53 tys
mariawici ok 23 tys
zielonoświątkowcy ok 21 tys
Kościół Polskokatolicki ok 19 tys
adwentyści ok 7,5 tys
baptyści ok 6,5 tys
3. Zdewastowane rolnictwo, różnice w poziomie własności obszarników i chłopskiej
Tania siła robocza była przyczyną nieopłacalności modernizacji technologicznej fabryk
Dysproporcje w poziomach rozwoju na terenach po różnych zaborcach
Wzrost liczby organizacji monopolistycznych (karteli i syndykatów) mających wpływ na kształtowanie cen
4 - willa "Milusin" w Sulejówku pod Warszawą
- Quinta Bettencourt w Funchal na Maderze, gdzie na przełomie 1930 i 1931 roku przebywał marszałek Józef Piłsudski
- dworek w Pikieliszkach na litwie w którym w latach 30. mieszkał z rodziną Marszałek
5. Niemcy i Związek Radziecki
1 5 1