Tak jest ta kartka obrócona jak w załączniku, wiem, że dziwnie wygląda. Poleceń nie widac, więc:
1) Podaj nazwy rzek, gór, mórz.
2) Zaznacz kolorem niebieskim trasę przybycia Józefa do Egiptu.
3) Kolorem czerwonym trasę wyjścia Izraelitów z Egiptu.

Zróbcie w Paintcie i przyślijcie w załączniku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T23:33:13+01:00