Odpowiedzi

2009-11-06T22:16:59+01:00
Wyznacz:AuB, AnB, A\B, B\A jezeli:
A={½,√4,³√27,9} , B={2,3,(⅓)⁻²,³√64}

AuB={½,√4,³√27,9,2,3,(⅓)⁻²,³√64}
AnB={√4=2, (⅓)⁻²=9}
A\B={½,³√27}
B\A={3,³√64}
2009-11-06T22:55:33+01:00
ZAD.1
A={½,√4,³√27,9}
√4=2
³√27=3
A={½,2,3,9}
B={2,3,(⅓)⁻²,³√64}
(¹/₃)⁻²=(³/₁)²=9
³√64=4
B=(2,3,9,4}
A∨B={½,2,3,4,9}
A∧B={2,3,9}
A/B={½}
B/A={4}
ZAD.2
a) 1/2√3×√3/√3=√3/2×(√3)²=√3/2×3=√3/6
b) 1/3+√2×3-√2/3-√2=3-√2/3²-(√2)²=3-√2/9-2=3-√2/7

Prosze :))))