Wskazówka sekundowa zegara ściennego ma długość 23 cm, minutowa 15 cm, a godzinowa 10 cm .

A) Oblicz drogi jakie pokonują końce tych wskazówek przy jednym pełnym obrocie.
B) Oblicz prędkości, z jakimi poruszają się końce wskazówek .

3

Odpowiedzi

2009-11-06T22:17:55+01:00
A) 10cm=62,8cm
15cm=94,2cm
23cm=144,44cm
2009-11-06T22:20:23+01:00
Odp A OBWÓD = 2*pi*R
droga dla 1 wskazówki
OBWÓD 1 = 6.28 * 23cm = 144.4cm

droga dla 2 wskazówki
OBWÓD 2 = 6.28 * 15cm = 94.2cm

droga dla 3 wskazówki:
OBWÓD 3 = 6,28 * 10cm = 62,8cm

odp B
V1 = 1.44m/60s = 0,024[m/s] lub 144cm/60s = 2,4[cm/s]
V2 = 0.94m/3600s = 0,00026[m/s] lub 94cm/3600s = 0,026[cm/s]
V3 = 0,62m/43200s = 0,0000143[m/s] lub 62cm/43200s = 0,00143[cm/s]

=== UWAGA !
1sza wskazówka jest sekundowa, więc jej 1 pełen obrót to 1 minuta = 60s
2ga wskazówka jest minutowa, czyli jej 1 pełen obrót to godzina = 3600s
3cia wskazówka jest godzinowa i jej pełen obrót to 12 godzin = 43200s
2009-11-06T22:21:50+01:00
A
godzinowa 2pi10= 20pi= 62,8cm
minutowa 2pi15= 30pi= 94,2cm
sekundowa 2pi23= 46pi= 144,44cm
B
62,8cm/12h
94,2cm/h
144,44cm/min