Ptrzebóje rozwiązanie zadan z matmy. Musza byc obliczenia. Pomórzcie.! ;)

Zad.1 Rozwiąż równania
a)3x + 4 = 5 - (6x - 17)
b)1/2x - 2/3x - 3 = 1/6x

Zad.2 Ułóż róznanie do zadanie:
Jeżeli pewną liczbę pomnożymy przez 3, od wyniku odejmiemy 9 i tę różnice podzielimy przez 2, to otrzymamy 12. Jaka to liczba?

Zad.3 Rozwiąż zadanie za pomocą równania
Suma dwóch liczb wynosi 22, a ich różnica 16. Jaka to liczba?

Za każde zadanie 10 punktów . Pomóżcie daje 30

2

Odpowiedzi

2009-04-28T15:41:11+02:00
1.a) 3x+4=5-(6x+17)
3x+6x=5+17-4
9x=18/:9
x=2
ODP. x=2

b) 1/2x-2/3x-3=1/6x
1/2x-2/3x-1/6x=3
2/6x-4/6x-1/6x=3
-3/6x=3/:(-3/6)
x=-1.5
  • Avey
  • Początkujący
2009-04-28T15:41:43+02:00
Zad1.
a) 3x + 4 =5 - (6x - 17)
3x + 4 = 5 - 6x +17
3x + 6x = 5 - 4 + 17
9x = 18 //: 9
x = 2

b) 1/2x - 2/3 - 3 =1/6x
1/2x - 2/3x - 1/6x = 3
2/6x - 4/6x - 1/6x = 3
- 3/6x = 3 //: (- 3/6)
x = - 1.5