Odpowiedzi

2009-11-06T22:54:54+01:00
1 od przesunięcia i siły W=F*S
2 o stany skupienia:
gazy:
o cząsteczki nie są ze sobą powiązane, poruszają się chaotycznie w przypadkowych kierunkach, zderzając się przy tym ze sobą
o cząsteczki gazów zajmują całą dostępną im przestrzeń
o przyjmują kształt i objętość naczyń, w których się znajdują
o są często niewidoczne
o są ściśliwe
ciecze:
o cząsteczki poruszają się bez przerwy, jednak nie mają tak dużej swobody jak cząsteczki gazu; dzieje się tak, ponieważ między cząsteczkami cieczy działają stosunkowo duże siły, zwane siłami spójności; dzięki nim odległości między cząsteczkami cieczy są dużo mniejsze niż odległości między cząsteczkami gazów i ciecz nie zajmuje całej objętości naczynia
o powierzchnię cieczy nieograniczoną ściankami naczynia nazywamy powierzchnia swobodną
o są nieściśliwe
ciała stałe:
o zagęszczenie cząsteczek w ciałach stałych jest podobne jak w cieczach
o są nieściśliwe
o o odmienności ciał stałych decydują wartości sił przyciągania między cząsteczkami; każda cząsteczka ma swoje miejsce i jest mocno związana z sąsiednimi; dzięki temu ciała stałe mają swój kształt i objętość;
o cząsteczki ciała stałego mogą poruszać się jedynie na niewielką odległość, tam i z powrotem wokół swych położeń równowagi; cząsteczki drgają
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T22:57:02+01:00
1 w=F*s
zalezy od przebytej drogi i od sily