Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-06T23:40:58+01:00
Z pewnością nigdy nie będzie możliwe całkowite zatrzymanie emisji szkodliwych substancji. Aby chronić nasze powietrze, należy więc podejmować działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.Przede wszystkim ograniczyc i zabespieczyc ilośc wytwarzanych odpadów - uruchomienie kompostowni do utylizacji odpadów
zmniejszenie ilości odpadów przez powtórne wykorzystanie makulatury,
stłuczki szklanej i złomu oraz segregowanie odpadów.


110 3 110
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T23:41:16+01:00
Możemy zapobiegać przez:
- zakładanie filtrów w kominach
- wykorzystywanie niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii, np. energii słonecznej, energii wiatru
- utylizację odpadów
- likwidację małych kotłowni opalanych węglem i indywidualnych palenisk domowych
- stosowanie w samochodach benzyny bezołowiowej, katalizatorów
- oddzielenie zakładów przemysłowych i popularnych szlaków komunikacyjnych pasami drzew i krzewów tzw. naturalne filtry ochronne
203 4 203