1.Liczbą odwrotną do liczby a=2⅔-2,1*⁸⁄₂₁ jest:
2.Zapisując wyrażenie
⁴ √5*25*√125*⁴√25
625*√⅟₂₅*⁴√125 w postaci potęgi liczby 5,otrzymujemy:


3.Zapisz w jak najprostszej postaci :

2³√81-3³√24+³√375
5³√199-³√3000

4.Powierzchnia Chin jest równa 9,6*10⁶km ², a powierzchnia Polski około 31*10⁴ km ². Oblicz o ile kilometrów kwadratowych powierzchnia Polski jest mniejsza od powierzchni Chin .Wynik podaj w postaci wykładniczej.

5.Porównaj liczby:
[(6¯¹+6¯¹)¯¹+6¯¹]¯¹
Oraz
{[(⅟₃)¯¹+(⅟₃)¯¹]¯¹+(⅟₃)¯¹}¯¹


1

Odpowiedzi

2009-11-07T21:53:59+01:00