Udowodnij, że wiersz Kazimierza Przerwy- Tetmajera pt. "Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcickiej" jest utworem młodopolskim. Zwróć uwagę na to, co co jest przedmiotem obserwacji podmiotu( a zarazem bohatera) lirycznego: na jego odczucia: na sposoby wyrażania doznań i stanów.

1

Odpowiedzi

2009-11-07T12:09:12+01:00