Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T09:10:13+01:00
? Materiały diamagnetyczne - magnetyzują się w bardzo słabym stopniu w kierunku przeciwnym do kierunku działania zewnętrznego pola magnetycznego ? osłabiają działanie pola ? magnetyzacja ta jest proporcjonalna do natężenia pola zewnętrznego i niezależna od temperatury;
? Gazy szlachetne; miedź; srebro; cynk; złoto; węgiel; kadm; rtęć; ołów; itd...
? Materiały paramagnetyczne ? magnetyzują się w bardzo słabym stopniu lecz w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego ? nie osłabia go ale też wzmacnia w bardzo niewielkim stopniu ? magnetyzacja ta jest na ogół proporcjonalna do zewnętrznego pola magnetycznego i odwrotnie proporcjonalna do temperatury bezwzględnej. ? metale alkaliczne; platyna; magnez; aluminium; cyna; wanad; wolfram; itd..
? Materiały ferromagnetyczne ? magnetyzują się bardzo silnie w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego - wzmacnia zewnętrzne pole magnetyczne ? przy okresowej zmianie kierunku pola magnetycznego wykazują własności histerezy ? tzn. w mniejszym lub w większym stopniu zachowują magnetyzację po zaniknięciu zewnętrznego pola ? ten rodzaj magnetyzacji nie jest proporcjonalny do zewnętrznego pola magnetycznego i jest odwrotne proporcjonalny do różnicy ( T - ? ) T- temp. bezwzględna; ? - punkt Curie charakterystyczną dla każdego materiału ? żelazo; nikiel; kobalt,gaddin(?)....
warunki ferromagnetyzmu: 1. nieskompensowany moment magnetyczny
2. 3.2<= a/r <= 6.2
3 3 3
2009-11-07T09:10:30+01:00
Materiały ferromagnetyczne magnetyzują się bardzo silnie w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego. Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel i niektóre stopy oraz metale przejściowe z grupy żelaza i metale ziem rzadkich.
9 4 9
2009-11-07T09:10:22+01:00
Stale węglowe
Stale chromowe
29 4 29