Zad.1 Spodnie kosztują 140zł podaj cene po 10% podwyzce
Zad.2 Do naczynia o pojemności 35l wlano 7l, jaki procent naczynia zalano?
Zad.3 Koszyk z 1kg jabłek kosztuje 2,40zł. O 20% zwiekszono opakowanie a o 10% cene. Ile będzie kosztował kg na promocji.
Zad.4 Pani Agnieszka zarabia 2000zł miesięcznie, a pan Tomek o 10% więcej. Od zarobku placą 19% podatku. O ile mniejszą kwotę podatku zaplaci pani Agnieszka?
Zad.5 Cenę książki podwyższono o 10% a potem jeszcze o 10zł. Książka teraz kosztuje 60.60zł. Jaka była cena książki na początku, a jaka po pierwszej podwyżce?

Oblicznia prosilbym do zadania 3 szczególnie;p

3

Odpowiedzi

2009-11-07T09:27:44+01:00
2009-11-07T09:35:21+01:00
1. 140zł - 100%
x- 10z%
x=(10*140)/100=1400/100=14

140+14=154
Spodni po podwyzce kosztuja 154 zł.

2. 35l - 100%
7l - x
x=(7*100)/35=700/35=20

Zalano 20% pojemnosci naczynia.

4. Agnieszka 2000
Tomek 2000+10% = 2000 - 100%
x - 10 %
x=(10*2000)/100=20000/100=200

Tomek zarabia 2000+200=2200

PODATEK 19%
AGNIESZKA - 2000 -100%
x - 19%
x= (19*2000)/100=38000/100=380

TOMEK 2200-100%
x - 19%

x=(19*2200)/100=41800/100=418

418-380=38

Agnieszka zaplaci mniej o 38 zł


Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T10:03:59+01:00
Zad.1 Spodnie kosztują 140zł podaj cene po 10% podwyzce :
odp.
140zł-cena spodni
10%140zł+140zł - cena po podwyżce

10/100*140+140=0,1*140+140=14+140=154[zł]
odp. Cena spodni po podwyżce wynosi 154zł

Zad.2 Do naczynia o pojemności 35l wlano 7l, jaki procent naczynia zalano?
odp.
35l - pojemność naczynia (100%)
7l- wypełniono (x)

(7*100%):35=20%
odp. Zalano 20% naczynia.

Zad.3 Koszyk z 1kg jabłek kosztuje 2,40zł. O 20% zwiekszono opakowanie a o 10% cene. Ile będzie kosztował kg na promocji.

1kg- opakowanie przed promocją
2,40zł - cena przed promocją
20%1kg+1kg - opakowanie na promocji
10%*2,4+2,4 - cena na promocji
x-cena 1kg na promocji

20%*1+1=0,2*1+1=0,2+1=1,2[kg]
10%*2,4+2,4=0,1*2,4+2,4=0,24+2.4=2,64
x=2,64:1.2=2,2[zł]

odp. cena 1kg jabłek na promocji wynosiła 2,2zł.

Zad.4 Pani Agnieszka zarabia 2000zł miesięcznie, a pan Tomek o 10% więcej. Od zarobku placą 19% podatku. O ile mniejszą kwotę podatku zaplaci pani Agnieszka?

2000zł- zarobki Pani Agnieszki
10%*2000zł+2000zł - zarobki Pana Tomka (2200)
2000zł-19%2000zł - zarobki Pani Agnieszki po odliczeniu podatku(380zł-podatek)
2200zł-19%2200zł - zarobki Pana Tomka po odliczeniu podatku(418zł- podatek)

10%*2000+2000=0,1*2000+2000=200+2000=2200zł
2000zł-19%2000zł = 2000-0,19*2000=2000-380=1620zł
2200zł-19%2200zł=2200-0,19*2200=2200-418=1782zł
418-380=38zł

odp. Pani Agnieszka zapłaci o 38zł mniej podatku niż pan Tomek.

Zad.5 Cenę książki podwyższono o 10% a potem jeszcze o 10zł. Książka teraz kosztuje 60.60zł. Jaka była cena książki na początku, a jaka po pierwszej podwyżce?
odp.
x-cena początkowa książki
10%x+x- cena po pierwszej podwyżce
60.60zł - cena po drugiej podwyżce

10%x+x+10=60.60zł
0,1x+x+10=60,60
1,1x=60,60-10
1,1x=50,60 /:1,1
x=46[zł] - cena przed podwyżką

10%x+x=0,1*46+46=4.6+46=50,60 - cena po pierwszej podwyżce

odp. Cena przed podwyżką wynosiła 46zł, a po pierwszej podwyżce 50,60 zł
dzięki ja mam jutro test z tego hehe