Fizyka - ELEKTROSTATYKA

Zadanie 1.

Oblicz moc odbiornika łączonego do obwodu dla którego, wykonano ten wykres.
+załącznik (zadanie 1).

Zadanie 2.

Jakie napięcie V2 wskazuje voltomierz włączony między końcem drugiego odbiornika jeśli wskazanie pierwszego V1=10W
+załacznik (zadanie 2).

Zadanie 3.

w pewnym mieszkaniu zużyto 3 000tys. Wh. energi elektycznej . Ile to dżuli (J) ?

Zadanie 4.

Oblicz opór odbiornika właczonego do obwodu dla którego sporządzono ten wykres.
+załacznik (zadanie 4) .

ZADANIE 5.

Jakie natęzenie prądu wskazuje amperomierz A1,jesli amperomierz A3 wskazuje 1 amper , a amperomierz A2 wskazuje 0,1 ampera(A) .
+załacznik(zadanie 5).


ZADANIE 6.

w pewnym przewodniku przepłynął ładunek 2 000 Ah. Ile to kolumbów ?
/ *3600sekund.

ZADANIE 7.

uzupełni tableki.
+załacznik(zadanie 7)

ZADANIE 8.

wypisane na żarówce wartości wynoszą 220V,100W(watowe). Jaką pracę wykonuje prąd elektryczny w czasie 1sekundy jesli właczono ją do napięcia 110V(wolt)

ZADANIE 9.

chcemy jak najkrótszym czasie doprowadzić do wrzenia 10 litrów wody, dysponujemy dwoma grzałkami o mocy 200 i 400 wat. Czy użyjemy w tym celu obu grzałek czy jednej? A jesli obu to czy powinne być połaczone szeregowe czy równolegle ?

ZADANIE 10.

wykres przedstawionych zależnośći temperatuy jednego litra wody w czajniku elektrycznym od czasu ogrzewania wiedząć, ze ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg*C . Oblicz moc grzałki zamontowanej w tym czajniku.
+załącznik (zadanie 10)


+jestem zielona z fizyki, proszę o rozwiązania .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T16:12:35+01:00
Zad 1
ponieważ oś odciętych jest nieoznaczona a wykres świadczy o tym ,że zależność jest proporcjonalna to z prawa Oma jest to U
Na wykresie zaznaczono dwie wielkości
I = 20A to U = 20V
I = 40A to U = 30V
W pierwszym przypadku ten odbiór przy 20V pobiera moc 20V razy 20A = 400W
W drugim przypadku ten odbiór przy 30V pobiera moc 30V razy 40A = 1200W
zad 2
Voltomierz V₁ wskazuje 10V a nie 10W jest to błąd w zadaniu
V₁ wskazuje 10V to V₂ wskazuje 24V - 10V = 14V
zad 3
3000Wh = 3000 razy 60 = 180000Ws = 180000 J
zad 4
R = U/I
w pierwszym przypadku U = 20V ,I = 0,2A R = 20/0,2 = 100Ώ
w drugim przypadku U = 30V , I = 0,4A R = 30/0,4 = 75Ώ
Widzisz że nie może być to ten sam opornik ponieważ oporność opornika się nie zmienia . Wniosek - wykres jest źle opisany , na osi I(A) zamiast 0,4 powinno być 0,3 wtedy R = 30/0,3 = 100Ώ
zad 5
amperomierz A₁ wskazuje A₃ - A₂ = 1A - 0,1A = 0,9A
zad 6
1Ah = 3600 C
2000Ah = 2000 razy 3600 = 7200000C
zad 7
tabelka 1 - tego zadania niestety nie umię rozwiązać - brakuje mi podanego czasu
tabelka 2 R = 100 , U = 110 , I = 0,03
zad 8
W - praca prądu = UIt
P - moc = UI
I = P/U = 100W/220V = 0,45A
I = U/R
R = 220V/0,45A = 488,9Ώ
I w przypadku 110V = 110V/488,9Ώ = 0,225A
W - praca = 110 razy 0,225 razy 1s = 24,75Ws = 24,75 J
zad 9
Musimy użyc dwóch grzałęk połaczonych równolegle ponieważ wtedy ich moc będzie sumą mocy znamionowych czyli 200W + 400W = 600W
W przypadku połaczenia szeregowego moc kazdej z nich będzie mniejsza od mocy znamionowej ponieważ na każdej z nich będzie obniżone napięcie(zależy to od oporności grzałek)
zad 10
naprawdę nie wiem o co chodzi - przeczytaj sam i zobacz4 5 4