Odpowiedzi

2009-11-07T10:28:31+01:00
Karol Darwin – jeden z najwybitniejszych XIX-wiecznych biologów i jeden z pierwszych badaczy ewolucji; autor teorii ewolucji będącej obecnie paradygmatem biologi
Karol Darwin urodził się 12 lutego 1809 w rodzinnej posiadłości The Mount House w Shrewsbury w hrabstwie Shropshire. Jego dziadek ze strony ojca, Erasmus Darwin, był lekarzem, intelektualistą i dość znanym poetą. Dziadek ze strony matki, Josiah Wedgwood, był założycielem znanej do dziś fabryki porcelany.
Teoria ewolucji, choć w formie znacznie zmienionej w porównaniu do pierwowzoru, jest podstawą współczesnej biologii. Przed ukazaniem się dzieł Darwina panował wśród systematyków dogmat stałości gatunków. Przyznawano wprawdzie, że nie wszystkie osobniki tego samego gatunku są identyczne, że istnieje pewna mniej lub więcej zaznaczona zmienność w obrębie gatunku, pozwalająca wyróżniać w jego obrębie rasy i odmiany, twierdzono jednak, że nie osiąga ona tak znacznego stopnia, by przechodziła granice tego, co mieści się pod pojęciem gatunku.

Znaczące są także skutki natury filozoficznej i ogólnej. Oto w sposób jasny i wyraźny odniesiono zasady biologii w stosunku do człowieka. Teza o posiadaniu wspólnego przodka z małpami człekokształtnymi zapoczątkowała rewolucję światopoglądową, której wynikiem jest współczesne postrzeganie gatunku ludzkiego jako części świata przyrody, w kontekście historycznym jako zmiennego podmiotu procesów przyrodniczych. Często mówi się w tym kontekście o rewolucji darwinowskiej przez analogię do przełomu kopernikańskiego
80 4 80
2009-11-07T10:29:11+01:00
Stwierdził, że człowiek pochodzi od małpy tzw. teoria ewolucji.
Był jednym z najważniejszych XIX-wiecznych biologów i jeden z pierwszych badaczy ewolucji.
75 4 75
2009-11-07T11:02:09+01:00
Biolog odkrył teorie rewolucji
64 2 64