Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T10:33:54+01:00
Obojnak-osobnik, który produkuje zarówno komórki jajowe jak i plemniki.
dyformizm płciowy- zróżnicowanie płci męskiej i żeńskiej tego samego gatunku.
Rozwój prosty- występuje u ssaków, ptaków, gadów, ślimaków lądowych, większości pajęczaków i skorupiaków słodkowodnych;powstający organizm jest podobny do osobnika rodzicielskiego, ale mniejszy i niesamodzielny, dlatego często wymaga opieki, ma też słabo rozwinięte gonady.
Rozwój złożony- jest charakterystyczny dla większości owadów i płazów oraz niektórych ryb; młody organizm opuszczający jajo jest larwą różniącą się od postaci dorosłej, ale zdolną do samodzielnego życia.
6 3 6
2009-11-07T10:39:39+01:00
Rozwój prosty - nowonarodzony organizm jest podobny do osobnika rodzicielskiego, ale mniejszy i niesamodzielny, dlatego często wymaga opieki, ma też słabo rozwinięte gonady.
rozwój złożony - młody organizm obuszczający organizm jest larwą różniącą się od poztaci dorozłej, ale zdolną do samodzielnego życia.
Przemiana pokoleń - polega na następowaniu po sobie kolejno pokolenia płciowego i bezpłciowego.
Obojniak - organizmy które mają jednosześnie oba rodzaje gonag, oznacz to że jeden osobnik produkuje zarówno komórki jajowe jak i plemniki.
dumorfizm płciowy - organizmy obu płci różniące się wyglądem
5 5 5
2009-11-07T11:02:02+01:00
1) Rozwój prosty zachodzi gdy młody osobnik jest miniaturą dorosłego , słabo rozwinięte są jedynie jego gonady,
w rozwoju tym nie występuje stadium poczwarki
Rozwój złożony zachodzi gdy nowe osobniki mają wygląd różny od osobnika dorosłego (występuje poczwarka)

2)Przemiana pokoleń polega na następowaniu kolejno po sobie pokolenia płciowego i i bezpłciowego.

3)Obojniak - to to organizm , który wytwarza dwa rodzaje gonad. Dzięki temu jeden osobnik produjuje zarówno komórki jajowe , jak i plemniki.

-Dymorfizm płciowy - różnice w wyglądzie osobników obu płci(barwa, wielkość)

-Patogeneza-mechanizm powstawania chroby
2 5 2