Rzucamy moneta i kostką sześcienną. niech A i B oznaczają zdarzenia:
A- wypadla nieparzysta liczba oczek,
B- wypadla reszka i liczba oczek podzielna przez 3.
oblicz prawdopdobieństwo zdarzeń:
P(A), P(B), P(A razy B), P(A suma B), P(A\B)

1

Odpowiedzi

2009-11-07T11:31:37+01:00
P(A) = 1/2
P(B) = 2/12 = 1/6


P(A∩ B) = 1/12

P (A ∪ B) = P (A) + P (B) - P (A ∩ B) = 1/2 + 1/6 - 1/12 =7/12

P(A\B) = 1/6