Odpowiedzi

2009-11-07T10:37:35+01:00
Do oznaczania gatunków służy klasyfikacja.
2009-11-07T10:43:19+01:00
Aby ułatwić praktyczne rozpoznawanie organizmów należących do poszczególnych gatunków, opracowano tzw. klucze (przewodniki) do oznaczania gatunków. Są to publikacje zawierające krótkie opisy organizmów z zestawieniem najważniejszych, charakterystycznych, łatwo zauważalnych cech gatunkowych.