Musze napisać opowiadanie na dowolny temat tzn jakąs historie wymysloną

remember to:
- say when the story happened, how you felt nad why it was important
- use linking words, eg then, next, after that, finally
-use the Past Continuous to say what you were doing at the time

prosze o pomoc.Jeśli mozecie to napiszcie mi tlumaczenie tego na polski

z góry wielkie dzieki :****

3

Odpowiedzi

2009-11-07T10:43:16+01:00
Remember to:
- say when the story happened, how you felt nad why it was important
- use linking words, eg then, next, after that, finally
-use the Past Continuous to say what you were doing at the time

pozdrawiać: - mówić kiedy historia zdarzyła się, jak poczułeś nad dlaczego to było ważne - korzystać z wyrazów niesamodzielnych, np. wtedy, następnie, potem tak, w końcu - używać Przeszłości Ciągły powiedzieć co robiłeś w czasach
2 1 2
2009-11-07T10:44:00+01:00
Tłumaczenie zaleceń:
- powiedz kiedy wydarzyła się ta historia, jak się czułeś, czemu to było ważne .
- użyj słów następnie,obok, po tym, w końcu
- użyj czasu Past Continuous by powiedzieć co robiłeś w tym czasie.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T11:06:45+01:00
Last month, my elder friend and I were driving a car to Zakopane. It was cloudy, windy and bitterly cold but the forecast was optimistic, Half-way through the morning it started raining. The road was icy and we decided to take a short cut across the wood. It was getting darker and darker. The wind became stronger. We heard breaking branches arround us. While we were speeding down, our car skidded and hit a tree with a terrible noise. We were frightened but lucky to be alive. Our car was seriously damaged and we did not know what to do. We looked at the map and realised that we were lost. It was raining heavily and we were stiff from cold.
Waiting for help we spent all the night in the car. Next morning, we heard a car engine in the distance. We saw the car's headlights coming to us. The women from the car called the rescue team on her mobile phone. A few minutes later a helicopter arrived. We were cold and felt miserable but saved.

Written by cptiev.
Możesz to zatytułować np. Hurricane albo coś podobnego.

Tłumaczenie na polski:
W ostatnim miesiącu, moi starsi koledzy i jechaliśmy do Zakopanego. Było pochmurnie, wietrznie i troszkę zimno ale prognoza pogody była optymistyczna. W połowie drogi (przez) rankiem, zaczęło padać. Droga była śliska i zdecydowaliśmy jechać na skróty przez las. Robiło się coraz ciemniej. Wiatr stawał się coraz mocniejszy. Słyszeliśmy łamiące się gałęzie wokół nas. Podczas gdy jechaliśmy w dół, nasz samochód wpadł w poślizg i uderzyło w złamane drzewo z okropnym hałasem. Byliśmy przestraszeni ale szczęśliwi, że żyjemy. Nasz samochód był poważnie zniszczony i nie wiedzieliśmy co robić. Spojrzeliśmy na mapę i zdaliśmy sobie sprawę, że się zgubiliśmy.
Mocno padało i byliśmy sztywni z zimna. Czekając na pomoc spędziliśmy całą noc w samochodzie. Następnego ranka, usłyszeliśmy silnik samochodu (w odległości) w oddali. Zobaczyliśmy światła samochodu zbliżające się do nas. Kobieta z tego samochodu zadzwoniła po pomoc (grupa ratownicza) z jej telefonu komórkowego. Kilka minut później przybył helikopter. Byliśmy przemarznięci (zimni, przeziębieni) i czuliśmy się nieszczęśliwie ale uratowani.

Mam nadzieję, że usatysfakcjonuje Cię takie opowiadanie.
1 5 1