Zad.2 Ułóż róznanie do zadanie:
Jeżeli pewną liczbę pomnożymy przez 3, od wyniku odejmiemy 9 i tę różnice podzielimy przez 2, to otrzymamy 12. Jaka to liczba?

Zad.3 Rozwiąż zadanie za pomocą równania
Suma dwóch liczb wynosi 22, a ich różnica 16. Jaka to liczba?

2

Odpowiedzi

2009-04-28T16:05:40+02:00
2)
(3x - 9) : 2 = 12
3x - 9 = 12 * 2
3x - 9 = 24
3x = 24 + 9
3x = 33
x = 11
To liczba 11.

3)
x i y to te liczby

x + y = 22
x - y = 16
========= metoda przeciwnych współczynników (wszystko dodajemy)
2x + y - y = 38
2x = 38
x = 19

x = 19
x + y = 22
19 + y = 22
y = 3
2009-04-28T16:08:35+02:00
3.
x+y=22
x-y=16

x=22-y
22-y-y=16

x=22-y
2y=4

x=22-2
y=2

x=20
y=2

2.
(3x-9)÷2=12
1,5x-4,5=12
1,5x=16,5
x=11