Odpowiedzi

2009-11-07T11:25:47+01:00
Y=x²+3x-10
Δ=b²-4ac=9+40=49
W(p,q)
p=-b/(2a)=-3/2
q=-Δ/(4a)=-49/4=-12,25
D: x∈R
PD:y∈<-12,25; +∞)
Miejsca zerowe
x1=(-b-√Δ)/(2a)=(-3-7)/2=-5
x1=(-b+√Δ)/(2a)=(-3+7)/2=2
y(0)=-10
y>0 <=> x∈(-∞,-5)∨(2,+∞)
y<0 <=> x∈(-5,2)
patrz załącznik

Pozdrawiam