Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-07T11:09:22+01:00
Zarówno w Grecji jak i w Rzymie rodzina była najważniejszą jednostką społeczeństwa, zaś założenie jej traktowano jako obowiązek, z którego niewywiązanie się groziło nawet utratą praw obywatelskich. Małżeństwa głównie zawierane były między osobami tego samego stanu, bardzo rzadko odchodzono od tej reguły.
Narodziny dziecka w starożytnej Grecji były traktowane jako dar niebios i wiązały się z licznymi uroczystościami. W obu państwach rola kobiety w rodzinie była bardzo ograniczona, dopiero w późniejszym czasie w Rzymie stawała się ona coraz większa. Mąż, ojciec był niekwestionowaną głową rodziny, miał prawo decydować o żonie i dzieciach, także o ewentualnym sprzedaniu ich. Dzieci miały obowiązek opiekowania się rodzicami w starszym wieku.
W obrębie rodziny obowiązywały różne ceremonie wewnętrzne - nadanie imienia dziecku, zaślubiny. Wychowywanie dzieci było obowiązkiem matek, ale synowie podlegali ich opiece tylko we wczesnym dzieciństwie, przechodząc następnie pod władzę ojca.
10 4 10
2009-11-07T11:28:21+01:00
W starozytnej grecji i rzymie zawsze byl ojciec jak i matka kturzy mieli swych potomkow np syna;D glowom rodziny zawsze byl meszczyzna a kobieta byla zawsze na drugim planie.
10 2 10
2009-11-07T15:15:46+01:00
GRECJA
Patriarchat w Grecji polegał zaś na tym, że ojciec miał władzę nieograniczoną nad swoimi dziećmi. To właśnie on decydował o przyjęciu nowo narodzonego dziecka do rodziny, czy też nie. Jeżeli ojciec decydował się uznać dziecko, to odbywała się uroczystość tzw. amphidromia będąca oficjalnym przyjęciem dziecka do rodzimy. Jednak władza ojca nie sięgała tak daleko by mógł rozporządzać życiem czy wolnością swojego potomka.
RZYM
Rodzinę w Rzymie stanowili ojciec (pater familias), matka (mater familias), córki niezamężne, synowie zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i po razem ze swoimi żonami i dziećmi, a także niewolnicy.
Patria potestas czyli władza ojca była równie silna jak w Grecji i rozciągała się na wszystkich członków rodziny. Tak jak w starożytnej Grecji ojciec mógł dziecko uznać lub też nie. Jego władza pozostała ciągle jednak nieograniczona. Syn nie mógł posiadać własnego majątku, dopiero na zasadzie testamentu przejmował go po ojcu. Córka zaś wychodząc za mąż przechodziła spod władzy ojca pod władzę teścia. Niewolnika mógł traktować jak każdą rzecz własną: mógł go zabić, sprzedać, albo też wyzwolić.
8 4 8