Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T11:21:28+01:00
Atom- jest to najmniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jego właściwości.
Cząsteczka - jest to zbiór atomów tego samego lub różnego rodzaju.
Dowody atomowej budowy materii:
a)Kontrakcja objętości.
b)Dyfuzja - samorzutne mieszanie się ze sobą różnych substancji. Zjawisko to potwierdza, że cząsteczki materii są w ciągłym chaotycznym ruchu.
c)Ruchy Browna - są to chaotyczne ruchy widzialnej cząsteczki spowodowane ruchami cząsteczek otoczenia
12 3 12
2009-11-07T11:38:44+01:00
No bo materia ma strukturę ziarnistą, znaczy się że wszystkie cząsteczki są zbudowane z cząsteczek a te cząsteczki z atomów.
10 2 10