Karol miał dwa razy więcej kaset magnetofonowych niż Ewa. Pewnego dnia Karol dał Ewie trzy kasety. Uzupełnij:
a) Jeżeli Ewa miała poprzednio n kaset, to Karol ma obecnie ........... kaset.
b) jeżeli Karol miał poprzednio n kaset, to Ewa ma obecnie ........... kaset.

1

Odpowiedzi

2009-04-28T16:09:30+02:00