Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.

a) Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b) W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt tęczy. Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach?
c) W zawodach lekkoatletycznych wzieło udział 85% członków klubu Tęcza.Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zawodach?
d) Do klubu tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ile uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt?
e) Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy.

:) proszę o Pomoc :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T11:34:08+01:00
A)
36+24=60

60 - 100%
24 - x
x= ( 24*100%)/60 = 40%
b)

24 - 100%
x - 37,5%
x=(37,5%*24)/100%=9
24-9= 15 dziewcząt nie brało udziału
c)

60 - 100%
x - 85%
x=(60*85%)/100%=51 członków klubu Tęcza brało udział w zawodach lekkoatletycznych

x - 100%
51 - 17%
x=(51*100%)/17%=300 uczestników startowało w zawodach

d)
x - 100%
24 - 10%
x=(24*100%)/10%= 240 dziewcząt jest w szkole

x - 100%
36 - 20%
x=(36*100%)/20%= 180 chłopców jest w szkole
180+240=420 uczniów jest w szkole

(240/420)*100%≈57% w szkole jest dziewcząt
(180/420)*100%≈43% w szkole jest chłopców
57%-43%= 14% o tyle mniej w szkole jest chłopców

e)
84-60=24
60 - 100%
24 - x
x=((24*100%)/60 =40%
95 4 95
2009-11-07T12:54:28+01:00
36+24=60 liczba wszystkich członków klubu sportowego
24/60 x100=40%
Dziewczęta stanowią 40% uczniów należących do klubu sportowego.

37,5% z 24=9 dziewcząt brało udział w zawodach
24-9=15 dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach

85% z 60=51 uczniów klubu tęcza wzięło udział w zawodach co stanowi 17% wszystkich uczestników zawodów
51/17x100=300
w zawodach startowało 300 uczniów.

10% wszystkich dziewcząt należny do klubu to jest 24
to wszystkich dziewcząt w szkole jest 10razy więcej czyli 24x10=240
20% wszystkich chłopców należny do klubu to jest 36
to wszystkich chłopców w szkole jest 5 razy więcej czyli 36x5=180
w szkole jest 420 wszystkich uczniów.
240/420x100=57% to dziewczęta
100%-57%=43% to chłopcy
57%-43%=14%
Chłopców jest o 14% mniej niż dziewcząt.

60 liczba członków klubu
po zawodach wzrosła do 84 członków czyli o24 członków
24/60x100=40%
Liczba członków klubu wzrosła o 40%.
34 3 34