Look at the picture and use it to help you reorder the letters in the circle . Write the words next to the correct number .
Słowa to : odbidugoke , stroppsa , avis , runccrye , sherpa okob , mareca , kkccaapb , angulessss , rovinuse , tunnas otinol ,
W pierwszym trzeba te słowa zamienić na własciwe czyli na poprawne co to jest tutaj są litery pomiaszane . I wstawic od
1 do 11 tak jak na obrazku pokazane jest co to jest w załączniku .
1 . już mam suitcase jest .

2. Wchich things in exercise 1 do you use to do the following?
1. go into most foreign countries

2. go into some foreign countries .

3. protect yourself from the sun

4. buy things with

5. find places of interest

6.help with a foreign language

7. put things in


3. Cross out the one preposition of place that doesn't go with each verb

1.Come back from in to
2. depart from in
3.go to at from
4.arrive in at to
5.fly from on to
6.take off to from
7.land to at in

4.Complete the next with prepositions , nouns and verbs

I had holiday in Thailand last year . I arrived in Bangkok
and booked into a nice hotel . There is so much to see and do in Bangkok . I was really glad i had a 1. so I could make sure I saw all the most interesting places . I had to buy a 2 book because I can't speak Thai .
After three days, I 4
5 Bangkok airport
6 Penang , where the beaches are beautiful . When I arrived 7 the hotel I couldn't find my 8 lotion . I borrowed my friend's - didn't want to get burnt ! Four days-later ,it was time go 9 the airport and fly back 10 England . I was glad to arrive 11 Heathrow airport after the long fight and I was really tired when I 12 home.
W tym zadaniu trzeba zgodnie z poleceniem 4 wstawic słówka tam gdzie dałem litery zeby był sens tego.
5. Louisa is preparing for the holiday . Write about what she's done already tutaj jest fajeczka czyli dobrze , and what she hasn't done yet (x).
1.Find camera fajeczka
2.buy sunglasses x
3. get new passport fajeczka
4.book ticket fajeczka
5.check train times x
6.buy foreign currency fajeczka
7. look for backpack x
8. pack suitcase x
1. She's already found her camera .
2. She hasn't bought any sunglasses yet.
Pierwsze dwa mam zrobione potrzebuje jeszcze od 3 do 8 zdania .
Dzięki za pomoc.

1

Odpowiedzi

2009-11-07T16:01:33+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad. 1
1 . suitcase 2. sunglasses 3. backpack 4. suntan lotion 5. currency 6. guidebook 7. camera 8. souvenir 9. phrase book 10. passport 11. visa

Zad.2
1. passport 2. sunglasses 3. suntan lotion 4. currency 5. guidebook 6. phrase book 7. back pack

Zad.3
1. come back from
2. depart from
3. go to/at
4. arrive at
5. fly from
6. take off
7. land in

Zad. 5
She has already got new passport.
She has already booked ticket.
She hasn't checked train times yet.
She's already bought foreign currency.
She hasn't looked for backpack yet.
She hasn't packed suitcase yet.
115 3 115