Zadania o Atenach i Sparcie. (wiem, ze duzo, ale nie mam zbytnio czasu żeby to zrobić)
ATENY
1.uzupełnij luki w tekście.
W V-IV wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się ustrój (sposób sprawowania władzy) nazywany __________. Prawo udziału w rządach posiadali tylko___________, bez względu na to, czy byli biedni czy bogaci. Praw obywatelskich pozbawini byli: _________, _____________ oraz _________. Cudzoziemcy osiedli na stałe w Attyce nazywali się___________.

demokracja- władza ludu (obywateli) [demos-_________, krateo-________] .
Ateny leżały w _________ części Grecji, w krainie o nazwie_________.
2.wypełnij luki.
Zgromadzenie ludowe:
-tworzyli je______ ateńscy; -podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących państwa (głosowano przez________); -kazdy obywatel mógł zgłosić projekt________.
Rada pięciuset:
-organ wykonawczy _____________ (10 zespołów po ______osób); -opiniowanie projektów ustaw zgłaszanych przez_______.; -przygotowywanie wniosków pod obrady________.
Sądy: (wypisać skłąd i urawinienia).
SPARTA.
1.uzupełnij
zgromadzenie ludowe obywateli spartańskich: (wypisac funkcje i kompetencje)
rada starszych: decydowanie o najważniejszych sprawach_____(wojna, pokój, sądy), uchwalenie______.
2.uzupełnij luki.
___________ - pełnoprawni obywatele, wojownicy,sł☻użyli w armii złożonej z ________ (ciężkozbrojnej piechoty).
periojkowie- zajmowali się __________ i _______, byli pozbawieni ___________
______________________.
3. wyjaśnij jakie cele przyświecały wychowaniu chłopców.
4.któe z metod wychowawczych stosowanych w Sparcie wzbudziły:
-twój sprzeciw:
-twoją aprobatę:
5.Co oznaczało powiedzenie, ze spartianin mógł zejść z pola bitwy tylko z tarcza lub na tarczy? W takich sytuacjach współcześnie można yżyć tych określeń?

z góry dzięki ;**

2

Odpowiedzi

2009-11-07T12:03:56+01:00
Zadania o Atenach i Sparcie. (wiem, ze duzo, ale nie mam zbytnio czasu żeby to zrobić)
ATENY
1.uzupełnij luki w tekście.
W V-IV wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się ustrój (sposób sprawowania władzy) nazywany demokracją. Prawo udziału w rządach posiadali tylko___arystokraci________, bez względu na to, czy byli biedni czy bogaci. Praw obywatelskich pozbawini byli: _________, _____________ oraz _________. Cudzoziemcy osiedli na stałe w Attyce nazywali się metojkowie.

demokracja- władza ludu (obywateli) [demos-lud______, krateo-____rząd] .
Ateny leżały w _________ części Grecji, w krainie o nazwie__Attyka_______.
2.wypełnij luki.
Zgromadzenie ludowe:
-tworzyli je obywatele ateńscy; -podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących państwa (głosowano przez podniesienie ręki lub w szczególnych sytuacjach przez skorupki); -kazdy obywatel mógł zgłosić projekt uchwał.
Rada pięciuset:
-organ wykonawczy Aten (10 zespołów po 50 osób); -opiniowanie projektów ustaw zgłaszanych przez Zgromadzenie Ludowe; -przygotowywanie wniosków pod obrady________.
Sądy: (wypisać skłąd i urawinienia).
SPARTA.
1.uzupełnij
zgromadzenie ludowe obywateli spartańskich: (wypisac funkcje i kompetencje)
rada starszych: decydowanie o najważniejszych sprawach_____(wojna, pokój, sądy), uchwalenie______.
2.uzupełnij luki.
Spartiaci - pełnoprawni obywatele, wojownicy,sł☻użyli w armii złożonej z ________ (ciężkozbrojnej piechoty).
periojkowie- zajmowali się rzemiosłem i służbą w wojsku , byli pozbawieni praw politycznych

3. wyjaśnij jakie cele przyświecały wychowaniu chłopców.
zrobić z nich dobrych wojowników
4.któe z metod wychowawczych stosowanych w Sparcie wzbudziły:
-twój sprzeciw:
-twoją aprobatę:
5.Co oznaczało powiedzenie, ze spartianin mógł zejść z pola bitwy tylko z tarcza lub na tarczy? W takich sytuacjach współcześnie można yżyć tych określeń?
Spartanin musiał walczyć nie mógł nie przystąpić do walki. Stwierdzenia z tarczą i na tarczy oznaczają iż mógł wygrać lub przegrać
8 2 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T13:39:57+01:00
Uzupełnij luki w tekście.
W V-IV wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się ustrój (sposób sprawowania władzy) nazywany demokracją. Prawo udziału w rządach posiadali tylko mężczyźni, bez względu na to, czy byli biedni czy bogaci. Praw obywatelskich pozbawini byli: cudzoziemcy, kobiety oraz niewolnicy. Cudzoziemcy osiedli na stałe w Attyce nazywali się metojkowie.
demokracja- władza ludu (obywateli) [demos-rządy, krateo-lud (ludu)] .
Ateny leżały w (wschodniej) części Grecji, w krainie o nazwie Attyka.
2.wypełnij luki.
Zgromadzenie ludowe:
-tworzyli je obywateleateńscy; -podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących państwa (głosowano przez________); -kazdy obywatel mógł zgłosić projekt uchwały.

Dalej niewiem ale mam nadzieje że pomogłam.. a te atety nie wiem czy dobrze wpisałam położenie.. ;/
11 3 11