Podaj definicje pojęć:
Bezkręgowce-
Stawonogi-
Włośniki-
Fotosynteza-
przykłady płazów bezogonowych-
przykłady płazów ogonowych-
przykłady roślin okrytonasiennych-
przykłady roślin nagonasiennych-
podaj przykłady ryb kostnoszkieletowych-
podaj przykłady ryb chrzęstnoszkieletowych-


Z góry dziękuję .:)
Proszę nie z internetu.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T12:09:47+01:00
bezkręgowce- to grupa różnorodnych zwierząt bez kostnego szkieletu wewnętrznego, lecz często z kostnym szkieletem zewnętrznym.
stawonogi- to zwierzęta których ciało okryte jest pancerzem. Ich odnóża kroczne zbudowane są z kilku odcinków ruchomych względem siebie.
włośniki - są to mikroskopijne wypustki pokrywające korzenie, umożliwiające skuteczne pobieranie wody z podłoża.
fotosynteza- proces który zachodzi w liściu. Do tego procesu niezbędne jest światło.
przykłady płazów bezogonowych- rzekotka drzewna, kumak górski, żaba trawna,
przykłady płazów ogonowych- salamandra plamista, traszka grzebieniasta,
przykłady roślin okrytonasiennych- lipa, topola, brzoza, wiąz, grab, klon, kasztanowiec, buk, leszczyna.
przykłady roślin nagonasiennych- sosna, modrzew, świerk, jodła
podaj przykłady ryb kostnoszkieletowych- mintaj, leszcz, śledź, karp, płoć, szczupak.
podaj przykłady ryb chrzęstnoszkieletowych- rekin, płaszczka.

pozdrowionka :)


4 4 4
2009-11-07T13:42:36+01:00
Bezkręgowce- zwierzęta bez szkieletu kostnego ( bez kręgów).
stawonogi- to zwierzęta których ciało okryte jest pancerzem. Mają wiele stawów w odnóżach.
włośniki - to wypustki na korzeniach, umożliwiające pobieranie wody z podłoża.
fotosynteza- proces który zachodzi w liściu dzięki obecności chlorofilu. Potrzebne jest światło oraz dwutlenek węgla. w zamian za to produkowany jest tlen i energia.
przykłady płazów bezogonowych- kumak nizinny, ropucha paskówka, rzekotka drzewna
przykłady płazów ogonowych- salamandra plamista,
przykłady roślin okrytonasiennych- magnolia, jabłoń, śliwa,
przykłady roślin nagonasiennych- sosna, modrzew,
podaj przykłady ryb kostnoszkieletowych- karp, okoń, flądra
podaj przykłady ryb chrzęstnoszkieletowych- rekin, płaszczka.
3 3 3