Ile jest liczb (wypisz te liczby) :
Np.
a)naturalnych mniejszych od 7
Liczby naturalne mniejsze od 7
0,1,2,3,4,5,6

b) Całkowitych ujemnych większysz od -10,3

c)całkowitych niedodatnich większych od -5

d)całkowitych pomiędzy liczbą -4 a liczbą 5

e)naturalnych większych od -3,5 a mniejszych od 6 1/6

f)całkowitych nieujemnych pomiędzy liczbą -5 a liczbą 4

g) wymiernych pomiędzy liczbami -2 a 3,5

2

Odpowiedzi

2009-11-07T12:05:17+01:00
Ile jest liczb (wypisz te liczby) :
Np.
a)naturalnych mniejszych od 7
Liczby naturalne mniejsze od 7
0,1,2,3,4,5,6
b) Całkowitych ujemnych większysz od -10,3
-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1
c)całkowitych niedodatnich większych od -5
-4, -3, -2, -1, 0
d)całkowitych pomiędzy liczbą -4 a liczbą 5
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
e)naturalnych większych od -3,5 a mniejszych od 6 1/6
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
f)całkowitych nieujemnych pomiędzy liczbą -5 a liczbą 4
0, 1, 2, 3
g) wymiernych pomiędzy liczbami -2 a 3,5
nieskończenie wiele chyba, przedział (-2;3,5)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T12:10:44+01:00
A)naturalnych mniejszych od 7
0,1,2,3,4,5,6
b) Całkowitych ujemnych większysz od -10,3
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
c)całkowitych niedodatnich większych od -5
-4 -3 -2 -1 0
d)całkowitych pomiędzy liczbą -4 a liczbą 5
-3 -2 -1 0 1 2 3 4
e)naturalnych większych od -3,5 a mniejszych od 6 1/6
0 1 2 3 4 5
f)całkowitych nieujemnych pomiędzy liczbą -5 a liczbą 4
0 1 2 3
g) wymiernych pomiędzy liczbami -2 a 3,5
nieskończoność np:
-1 i 235/983
2 i 65/355
1 i 11/2

liczby naturalne to wszystkie liczby od 0 w zwysz bez ułamków i tylko dodatnie
liczby całkowite to liczby naturalne i wszystkie do nich przeciwne np 1 i -1
liczby wymierne to wszystkie liczby dodatnie i ujemne łącznie z ułamkami.
liczby nie dodatnie to liczby ujemne i 0
liczby nie ujemne to liczby dodatnie i 0
1 5 1