Dokończ zdanie: Najbardziej lubię. gdy nauczyciel jest... . Takie zadanie oyrzymało dwustu uczniów, każdy miał wpisać tylko jedną cechę.24% uczniów odpowiedziało sprawiedliwy,11% sympatyczny,20% odpowiedziało niewymagający i tyle samo uczniów odpowiedziało nieobecny, a 13 uczniów podało różne inne odpowiedzi. Pozostali uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie. Ilu ich było?

2

Odpowiedzi

2009-11-07T12:18:46+01:00
100%-200 uczniów.
24%+11%+20%+20%=75%.

₋ = 5 nieobecny.
²⁰

80% z 200.
200-100% / ÷ 10
20-10% / *8
160-80%

200-160=40 uczniów.
40-13=27.

Odp. Nie odpowiedziało 27 uczniów.
1 5 1
2009-11-07T12:55:57+01:00
200-100%
X - 24%

24×200÷100=48uczniów odpowiedziało sprawiedliwy

200-100%
x - 11%

11×200÷100=22 uczniów odpowiedziało że sympatyczny

200-100%
x - 20%

20×200÷100=40 tyle uczniów odpowiedziało że niewymagający i tyle samo czyli 40 że nieobecny
13 uczniów podało inne różne odpowiedzi

48+22+40+40+13=163 tylu uczniów udzieliło odpowiedzi na to pytanie
200-163 = 37 tylu uczniów nie odpowiedziało na to pytanie