Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej
f(x) = (x - 1)(x+5) . Podaj wzór w postaci kanonicznej.Rozwiąż zadanie dwoma sposobami:
1) doprowadź wzór funkcji do postaci ogólnej , a następniedo postaci kanonicznej.
2) wyznacz równanie osi symetrii oraz współrzędne wierzchołka paraboli.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T14:00:58+01:00
F(x) = (x - 1)(x+5)
f(x)=x²+5x-x-5
postac ogólna
f(x)=x²+4x-5
Postac kanonicza
1-sposob z dwumianu kwadrtowego
(a+b)²=a²+2ab+b²→a²+2ab=(a+b)²-b²
x²+4x-5=(x+2)²-4-5=(x+2)²-9 W(-2,-9)
2-sposob wzory
p=-b/2a q-Δ/4a
Δ=16+20=36
p=-4/2=-2 q=-36/4=9 W(-2,-9)
2) wyznacz równanie osi symetrii oraz współrzędne wierzchołka paraboli.
W(-2,-9)
x=-2


Patrz załącznik

pozdrawiam

Hans

4 3 4