Odpowiedzi

2009-11-07T12:57:04+01:00
Był to 27 grudnia 1918 r. Polscy mieszkańcy Wielkopolski zbrojnie stanęli przeciwko armii niemieckiej. Ich celem było zdobycie z powrotem ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.
Powstanie było reakcją na niemieckie demonstracje przeciwne wizycie w Poznaniu Ignacego Jana Paderewskiego - wybitnego polskiego pianisty i działacza niepodległościowego.
Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedno z dwóch, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski. Było ono też ostatnim etapem tak zwanej najdłuższej wojny nowoczesnej Europy.
34 3 34
2009-11-07T13:05:38+01:00
Wybuchło 1918 roku w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego pianisty i działacza niepodległościowego Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedno z dwóch, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski
80 4 80