Z ćwiczeń do 2 klasy autor Barbara Klimuszko potrzebuje ten temat Stosunki nieantagonistyczne - mutualizm i komensalizm
Od strony 42 do strony 45
Tutaj dam niektóre pytanie i prosze mi odpowiedziec
1. Stosunki 1 - to takie, w których populacja jednego gatunku działa na 2 populacji innego gatunku .
2.

a) Czym żywi się i w jaki sposób zdobywa pokarm huba drzewna??

b)W jaki sposób zdobywa pokarm gepard??

c Co się dzieje , jeśli na polu z roślinami uprawnymi pojawiają się chwasty ??

68 Wyjaśnij krótko róznice między podpunktami a i b.

70 . Zastanów się jak nazwiesz te związki . Uzupełnij zdanie
Stosunki 1 między populacjami - to takie , w których najcześciej obecność jednej populacji wpływa 2 na rozwój drugiej .
Są to
a)
b)

73 . Wykaż na dowolnym przykładzie , że niekiedy trudno jest określic rodzaj zależności między gatunkami .

Tam gdzie litery trzeba napisac słowo żeby miało to sens.
Dzięki za zrobienie

1

Odpowiedzi

2009-11-08T10:50:30+01:00
Zadanie 66
stosunki nieantagonistyczne - to takie, w których populacja jednego gatunku działa na niekorzyść populacji innego gatunku.

zadanie67
a) Huba drzewna jest pasożytem, więc żywi się pokarmem wytwarzanym przez drzewa - odżywia się ich kosztem.

b) Każdy drapieżnik ma odpowiednie przystosowanie, pozwalające na wykrycie ofiary, schwytanie jej i zjedzenie.Gepard jako drapieżnik również poluje na drugi gatunek zwierzęcy (swoją ofiarę), zabija ją i zjada.

c)Jeśli na polu z roślinami uprawnymi pojawią się chwasty, to rośliny zaczną konkurować ze sobą o:
a)wodę,
b)słońce,
c)pokarm.

zadanie 68
Huba drzewna żywi się pokarmem wytwarzanym przez drzewa, a gepard musi sam upolować sobie zdobycz.

zadanie 69
symbioza

zadanie 70
Stosunki antagonistyczne między populacjami - to takie, w których najczęściej obecność jednej populacji wpływa korzystnie na rozwój drugiej. Są to:
a) mutualizm,
b) komensalizm,
może być jeszcze c) protokooperacja.

zadanie 71
a) mutualizm: koniczynę czerwoną zapylają tylko trzmiele. Zmniejszenie liczby tych owadów wpływa na zmniejszenie liczebności rośliny.
b) mutualizm: jedna populacja działa pozytywnie na drugą populacje.
c) komensalizm: na jeden gatunek wpływa pozytywnie a na drugi obojętnie.