Odpowiedzi

2009-11-07T13:05:25+01:00
ROŚLINY
Procesy pobierania tlenu i wydalania dwutlenku węgla przez organizmy roślinne,związane z uwolnieniem energi ze związków organicznych i użytkowaniemjej głównie do syntezy ATP*(w cytoplaźmie i mitochondriach) Mitochondria roślinne różnią się od zwierzęcych głównie tym,że są zdolne do utleniania wytworzonego poza mitochondrium NADH oraz tym,że może w nich funkcjonować tzw. alternatywna,niewrażliwa na cyjanki,droga transportu elektronów która pozwala na przenoszenie elektronów z pominięciem układu cytochromów (nie powstaje ATP) Oddychanie roślin zachodzi głównie w ciemności (tzw.oddychanie ciemniowe) U niektórych roślin pod wpływem światła może dochodzić do wzmożonego wydzielania dwutlenku węgla (tzw.fotooddychanie) co jednak nie prowadzi do wytworzenia ATP , a ma związek z fotosyntetycznym metabolizmem węgla.
*ATP- kwas adenozynotrifosforowy
2 3 2