Zadanie 1 ( 5 punktów )
Zapisz wyrażenie w postaci potęgi liczby 5:

4⁴√5×25√125×4⁴√25
kreska ułamkowa
625×√1/125×4⁴√125

Zadanie 2 ( 3 punkty )
Usuń niewymierność z mianownika i oblicz x z równości:


x- 3
kreska ułamkowa = -6
√3-2

Zadanie 4 (4 punkty)
Pan Jacek płaci za połączenie z Internetem 48,80 zł miesięcznie. Kwota ta zawiera 22% VAT.
Oblicz, o ile złotych obniżyłaby się ta opłata jeśli opodatkowanie połączeń spadłoby do 9%.

Zadanie 5 (3 punkty)
Powierzchnia Chin jest równa około 9,6*10 ⁴6km² a powierzchnia Polski ok. 31*10⁴4km² . Oblicz, o ile km powierzchnia Polski jest mniejsza od powierzchni Chin. Wynik podaj w notacji wykładniczej.
1

Odpowiedzi

2009-11-07T15:24:23+01:00
Zad 4
48,8 - 100%
x - 22%
x=48,8*22/100= 10,74
48,8-10,74=38,06
38,06-100%
y-109%
y=38,06*109/100=41,49

Odp. Zapłaciłby 41,49 zł.