Ziemia obiega Słońce po orbicie, której promień wynosi 15* 10^7km. Okres obiegu Ziemi wokół Słońca wynosi T=365,25 dni .
a) oblicz długość orbity Ziemi.
b) oblicz średnią prędkość ruch Ziemi wokół Słońca . (km/dni oraz km/s) .

1

Odpowiedzi

2009-11-07T15:49:23+01:00