Odpowiedzi

2009-11-07T13:15:13+01:00
Procesy fizyczne - cedzenie, sedymentacja, flotacja oraz filtracja - są wykorzystywane do usuwania ze ścieków stałych zanieczyszczeń;
Procesy biologiczne - wynikające z działalności życiowej mikroorganizmów, m.in. bakterii, a także glonów i roślin - są wykorzystywane do usuwania koloidalnych i rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków oraz przetwarzania osadów ściekowych w formę dogodną do ostatecznego ich zagospodarowania.
Procesy chemiczne - są wykorzystywane do oczyszczenia ścieków przemysłowych, a także do usuwania ze ścieków bytowo-gospodarczych związków biogennych.
mechaniczne-sita i kraty
2009-11-07T13:16:07+01:00

Oczyszczanie mechaniczne
Oczyszczanie biologiczne
Proces usuwania związków biogennych
Odnawianie wody
1 5 1