3. Miejsce naturalnego wypływu wody podziemnej na powierzchnie ternu. 6 liter
4. Miejsce, w którym woda rzeczna swobodnie spada ze stromego progu. 8 liter
5. Linia na powierzchi terenu, oddzielająca sąsiednie dorzecza lub zlewiska. 10 liter
6. Rzeka wpływająca do jeziora lub mora, niebądąca dopływami innej rzeki. 11 liter
7. Tworzy go głowna rzeka ze swoimi dopływami. jeddno słowo- 6 liter drugie- 7 liter
Wypisz nazwy rzek przepływających przez terytorium Polski, ale nie należących do zlewiska Morza Bałtyckiego

1

Odpowiedzi

2009-11-07T13:28:24+01:00
źródło
wodospad
dział wodny
rzeka główna
system rzeczny
4 3 4