1) Jakie byly warunki holdu lennego z 1525r. ?
2) Scharakteryzuj ustrój panstwa nazywany demokracja szlachecka.
3) Jaka role w dawnej Polsce odgrywal sejm walny?
4) Ocen polityke szlachty wobec chlopstwa i mieszczanstwa.
5) Czego dotyczyl program egzekucji dóbr i praw?

1

Odpowiedzi

2009-11-08T19:26:55+01:00
2.)
Szlachta stała się grupą która mogła dysponować pełnią praw,a za pośrodnictwem sejmików i sejmów decydować o losach państwa.I tak właśnie się ukształtował system rządów nazywany mianem demokracji szlacheckiej.