Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T13:43:42+01:00
Uchwała nr 35 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2010 r.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.), Trójstronna Komisja uzgadnia wynagrodzenie minimalne w wysokości 1317 zł brutto, począwszy od dnia
1 stycznia 2010 r.

2009-11-07T13:45:02+01:00
-Rozpatrywano kwestie utrzymywania miejsc pracy ze strony pracodawców,
-zlikwidowanie zróżnicowania w traktowaniu przez system
-rozpatrywanie koncepcji konsolidacji sektora