Odpowiedzi

2009-11-07T13:43:03+01:00
Od kilkunastu lat obszary przemysłowe w wielu wysoko rozwiniętych krajach ulegają przekształceniom. Stare ulegają restrukturyzacji, a jednocześnie powstają nowoczesne ośrodki nowe. Główną przyczyną tych zjawisk są przekształcenia w samym przemyśle. Dotyczy to sposobu wytwarzania produktów, źródeł surowcowych, umiejętności i wykształcenia siły roboczej, a także samej lokalizacji zakładów przemysłowych.

Nowe przestrzenie przemysłowe powstają etapami. Rozwój „okręgów krzemowych” zaczyna się zwykle od założenia wokół uniwersytetu lub innej wyższej uczelni czy ośrodka naukowo-badawczego małych przedsiębiorstw przemysłowych, wspomaganych przez instytucje finansowe. Na początku są to więc centra innowacyjne, które przedsiębiorstwom dostarczają przeważnie ekspertyz. Z czasem, w związku ze zwiększeniem zakresu współpracy, powstają parki naukowe i tak zwane bieguny technologii. Zlokalizowane są one w pobliżu dużych miast, przy arteriach komunikacyjnych i w przyjemnym otoczeniu.

Nowe przestrzenie przemysłowe, tak zwane bieguny technologii, powstały w 70. latach XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystując w procesach produkcyjnych osiągnięcia współczesnej rewolucji przemysłowej - elektronikę, biotechnologię czy nowe tworzywa, stały się obszarami wzrostu gospodarczego. Istniało tam wówczas ponad 100 parków naukowych, ale trzy rozwinęły się najszybciej, dając początek światowym „krajobrazom krzemowym”:W krajach wysoko rozwiniętych stosuje się często tzw. wskaźnik technologii, który obrazuje pomiar czynników związanych z rozpowszechnianiem postępu naukowo-technicznego. Najwyższym wskaźnikiem technologicznym (2,0) cechują się Stany Zjednoczone, Finlandia i Singapur, równie wysokim (1,7) - Irlandia, Niemcy, Izrael (1,6) i Szwecja (1,5). W krajach tych działa duża liczba placówek badawczo-naukowych - zalążki przyszłych krajobrazów krzemowych.

W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 300 parków naukowych, zatrudniających około 36 tys. pracowników.

W 40. latach XX wieku rozciągała się tam spokojna rolnicza kraina, a w dominującym nad okolicą średniej wielkości mieście San Jose przeważały zakłady przemysłu spożywczego i maszynowego. 30 kilometrów dalej, w Palo Alto znajdował się Uniwersytet Stanforda. W roku 1951 jeden z profesorów założył park naukowy i namówił do współpracy przedsiębiorstwa, proponując im wdrażanie do produkcji najnowszych osiągnięć nauki. Stopniowo liczba zakładów, specjalizujących się w produkcji półprzewodników, elektroniki i mikrokomputerów rosła. Wzrastało też zatrudnienie fachowców, toteż w pobliżu zaczęły powstawać ośrodki mieszkalne dla tych specjalistów.

Historia Drogi 128 - Boston zaczęła się od przekształcenia drogi dwupasmowej w wielopasmowa autostradę, przechodzącą przez 23 gminy. Boston był największym miastem, leżącym w środkowej części Drogi 128. Budowa autostrady przyciągnęła inwestorów budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, szczególnie zakładów produkujących infrastruktury elektryczne i elektroniczne, urządzenia precyzyjne, pomiarowe i optyczne oraz bioinzynieryjne i lotnicze. Przyczyna lokalizacji tych zakładów były m.in.:
– ulgi podatkowe oraz niższe ceny gruntu w stosunku do cen w Bostonie;
– łatwy i szybki transport, w tym dostęp do międzynarodowego lotniska;
– atrakcyjność krajobrazu;
– sąsiedztwo infrastruktury edukacyjnej;
– bliskość osiedli mieszkaniowych wkomponowanych w krajobraz.
Obecnie w pobliżu Bostonu znajduje się ponad 40 wyższych uczelni i ośrodków badawczych o światowej sławie (np. Harvard) oraz kilkaset średnich i małych firm, korzystających z najnowszych osiągnięć nauki.

Orange County tworzy 25 miejscowości na południe od Los Angeles. Przemysł zaawansowanych technologii stał się podstawą do utworzenia w roku 1965 Uniwersytetu Kalifornijskiego w miejscowości Irvine, którego kierunki odpowiadają zapotrzebowaniom regionu: elektronika, technologia medyczna i biologiczna. W Orange County przemysł wysokich technologii wyprzedził więc powstanie uniwersytetu. W latach 80., wzorując się na amerykańskich dolinach krzemowych, zaczęły powstawać technopolie w Japonii.

Ośrodki innowacji technologicznych i technopolie na świeciePowstające od ponad 50 lat w różnych częściach świata parki technologiczne stają się wizytówką struktur gospodarczych XXI wieku, łączących na jednym obszarze:
– instytucje naukowo-badawcze oferujące nowe rozwiązania technologiczne;
– firmy poszukujące szans rozwoju dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii;
– instytucje zajmujące się doradztwem prawnym, ekonomicznym i finansowym (inkubatory);
– instytucje finansowe uwzględniające ryzyko wiążące się z wprowadzaniem nowych technologii;
– rządowe, regionalne, lokalne programy wspierania przedsiębiorczości i strategii rozwoju.
Parki technologiczne są ważnym ogniwem w procesie powstawania technopolii.
Według specjalnie opracowanego programu, nowe przestrzenie przemysłowe miały być tworzone:
– w pobliżu wielkich miast (minimum 30 minut jazdy samochodem);
– blisko nowoczesnych środków transportu (lotnisk, szybkich kolei);
– na pięknych krajobrazowo obszarach, pozostających w harmonii z lokalnymi tradycjami i środowiskiem przyrodniczym.
Wybrano 19 obszarów odpowiadających tym kryteriom i od 1985 roku rozpoczęto realizację planu. W celu przyciągnięcia przedsiębiorstw z wielkich miast i z zagranicy, poszczególne technopolie prowadziły kampanię informacyjną, podkreślając swoje zalety wynikające z ulg podatkowych bądź warunków życia.
Bastionem japońskiej elektroniki jest południowa część wyspy Kiusiu, znana pod nazwą Silicon Island – Kiusiu (Krzemowa Wyspa). W ciągu 30 lat, wykorzystując swoje walory:
– ponad 130 uniwersytetów i szkół technicznych,
– 18 lotnisk,
– czystego powietrza, wody oraz pięknych pejzaży, stała się obszarem największej koncentracji zakładów półprzewodników na świecie, dostarczając 10% światowej ich produkcji. Leżące w górach, około 200 km na północ od Tokio Nagoka łączy ze stolicą i Osaką autostrada oraz szybki pociąg. Miasto ma kilka wyższych uczelni, wokół których swoje zakłady otworzyły fi rmy Sanyo, Nikon, Seiko, Honda, Nissan i Suzuki. Specjalizują się także w biotechnologiach, biochemii, robotyzacji i przemyśle mody.
Technopolie znajdują się także w Europie: w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji i Niemczech.
Amerykańską Drogę 128 przypomina angielska M4 Corridor (Korytarz Zachodni), rozpoczynająca się na zachód od Londynu i ciągnąca się do Bristolu. Doskonała sieć autostrad, połączenia kolejowe, szybki dostęp do lotniska Heathrow oraz bliskość metropolii londyńskiej zadecydowały, że w latach 1977-1981 powstało tam ponad 50% istniejących wówczas w Wielkiej Brytanii zakładów zaawansowanych technologii. Na początku były to fi rmy amerykańskie, które właśnie tam lokalizowały swoje fi lie. Później pojawiły się zakłady wielonarodowe i angielskie.
Jednym z ważnych obecnie regionów w dziedzinie badań naukowych jest międzynarodowy park technologiczny w południowej Francji, obejmujący swym zasięgiem Prowansję, Alpy i Wybrzeże Lazurowe, zwany Sophia Antipolis. Ciekawa jest jego historia. W 60. latach XX wieku powstał projekt założenia miasta, w którym nowoczesne technologie miały być połączone z kulturą i sztuką. W 1972 roku powstał więc Międzynarodowy Park Działalności o tej nazwie. Centrum Sophia Antipolis znajduje się 18 km od lotniska międzynarodowego w Nicei, która jest ważnym międzynarodowym węzłem kolejowym, drogowym i portem morskim. Specjalizuje się ono w czterech dziedzinach:
– informatyka, robotyka, elektronika, telekomunikacja,
– działalność nauk medycznych, biotechnologii, farmacji i chemii,
– badania związane z wykorzystaniem ropy naftowej, wody, tworzenia baterii słonecznych itp.,
– zróżnicowanie specjalistycznych form kształcenia fachowców.
Pewną osobliwością technopolii, zasługującą na uwagę, jest miasto naukowe w południowej części Basenu Paryskiego, w pobliżu lotniska Orly oraz autostrady A6 i A10, na osi północ-południe. Znajdują się tam dwa uniwersytety oraz 60% innych wyższych szkół działających we Francji. W laboratoriach badawczych pracuje około 40 tys. naukowców. Dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, specjalizujące się w produkcji maszyn biurowych, przemysłu farmaceutycznego, konstrukcji aeronautycznej, elektronice i urządzeniach pomiarowych, a także przemysł motoryzacyjny.
Omówione wyżej przykłady „krajobrazów krzemowych” ukazują różne drogi tworzenia się nowoczesnych obszarów przemysłowych. Technopolie rozwijają się także w innych częściach świata, na przykład w Azji Południowo-Wschodniej. Są symbolem nowoczesnej gospodarki wysoko rozwiniętych krajów w XXI wieku.
5 2 5
  • Użytkownik Zadane
2009-11-07T13:45:49+01:00
Technopolie mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki USA. Sa tam odkrywane nowe technologie. Dzięki temu USA ma najnowsze wiadomości. Rozprzestrzenia je po świecie i sprzedaje np. próbki swoich badań, Dzięki temu zarabiają na tym dużą kasę, a przede wszystkim sami rozwijają swoją gospodarkę.

Mam nadzieję, że ta odpowiedz bd najlepsza ;) Pozdrawiam ;*
11 3 11