Rzeka płynie z prędkością o wartości 1m/s . Jeżeli pływak chciałby płynąć Prostopadle do brzegu, to musi skierować się pod katem 60 stopni względem brzegu. Oblicz po jakim najkrótszym czasie pływak może przepłynąć rzekę o szerokości 40 m ?

1

Odpowiedzi

2009-11-07T15:12:23+01:00
Żeby rozwiązać to zadanie należy wykonać rysunek na którym prąd rzeki jest wektorem równoległym do brzegu (v1), wektor siły wypadkowej (v2) jest prostopadły do brzegu i jest składową siły prądu i trzeciego wektora (v3), czyli prękości z jaką płynąłby pływak gdyby nie działały na niego inne siły.

znamy kąt między wektorami prędkości prądu rzeki i wektora trzeciego--->60°
więc kąt między wektorami v2 i v3 to 30°
oraz wartość wektora prądu rzeki--->1 m/s

korzystamy z trygonometrii:
ctg30°=v2/v1
ctg30°=√3
√3=v2/1
v2=√3

i ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym:
v2=s/t
t=s/v2
t=40/√3=23 [s]