Odpowiedzi

2009-04-28T17:35:49+02:00
Warunki
żYcie
Człowiek
Higiena
miłOść
Wyrozumiałość
przeżyciA
Nauka
Intymność
dziEci

Dom
rOdzina

Życie
sYmpatia
blisCy
empatIa
mAma

Wychowanie

Rodzenie
pOtomkowie
roDzeństwo
Zachowanie
kłótnIe
wspomNienia
obowIązki
Edukacja
3 1 3