1. Na sanki o masie 10kg poruszające się po poziomym torze z szybkością 5m/s spuszczono z góry ciało o masie 5kg. Oblicz, jaka będzie szybkość sanek z dodatkowym obciążeniem.

2. Wózek o masie 50kg poruszający się z prędkością 10m/s zderza się niesprężyście z wózkiem o masie 75kg i nieznanej prędkości. Oba wózki poruszają się dalej z prędkością 2,5m/s zgodnie ze zwrotem prędkości v1. Oblicz wartość prędkości wózka drugiego i podaj, jaki jest jego kierunek zwrotu i ruchu.

1

Odpowiedzi

2009-11-07T14:14:10+01:00
1. M = 10kg
V = 5m/s
m = 5kg
v = ?

MV =(M+m)v (z zasady zachowania pędu)
, więc

v = MV/M+m
v = 10kg*5m/s /10kg + 5g = 3,33m/s

2.M = 50kg
V = 10m/s
m = 75kg
v= ?
v1 = 2,5m/s

MV + mv = (M+m)v1
wyznaczamy v-> v = (M+m)v1-MV / m
v = (50kg + 75kg)*2,5m/s - 50kg*10m/s / 75kg
v = 312,5 - 500 / 75 (m/s)
v = -187,5 /75 (m/s)
v = -2,5m/s

Prędkość drugiego wózka wynosiła w chwili zderzenia 2,5m/s, kierunek ruchu był taki samm jak kierunek ruchu wózka pierwszego, za to zwrot był przeciwny do zwrotu ruchu wózka pierwszego.


8 3 8