Mam zadanie i nie wiem jak zrobiĆ
liczę, że ktoś mi pomoże
:)

Imagine you are studying at a language school in the UK, USA or Australia. Write an e-mail to an English-speaking friend.

STEP 1
Use the questions in the Writing Help to think of ideas.

STEP 2
Write your e-mail. Write about:
*your trip to the UK, USA our Australia
*the school, classes and teachers
*new friends
*a reason to finish the letter

Remember to include linking words.

STEP 3
Check your e-mail for spelling, grammar and linking words.

1

Odpowiedzi

2009-11-07T14:56:11+01:00
Tłumaczenie poleceń

Wyobraź sobie, że ty uczysz się w językowej szkole w USA, UK lub w Australii. Napisz e-mail do anglojęzycznego przyjaciela.

Krok 1
Skorzystaj z pytań zawartych w Writing Help

Krok 2
Napisz swój e-mail. Wspomnij w nom o:
* wycieczce do USA, UK, Australii
* szkole, nauczycielach, uczniach
* nowych przyjaciołach
* zakończ list

Krok 3
Sprawdź swój e-mail pod względem gramatyki itp.
3 2 3