Odpowiedzi

2011-08-26T07:33:05+02:00


Funkcje plechy glonów to :
* wzrostowa ( powoduje wzrost organizmu)


* asymilacyjna,odżywcza ( służy do pobierania substancji pokarmowych i przeprowadzania fotosyntezy)


* magazynująca ( np.brunatnice magazynują wielocukry laminarynę, chryzolaminarynę, glicerol )


* rozrodcza (np. przez fragmentację, glony rozmnażają się w sposób bezpłciowy, w obrębie plech wytwarzane są również komórki rozrodcze, służące do rozmnażania płciowego )


* podporowa ( u dużych, ,,roślinopodobnych" glonów np. wyspecjalizowanych brunatnic) łodygopodobna część (kauloid) jest podporą dla części liściopodobnych (fylloid), a część korzeniopodobna (ryzoid) umiejscawia organizm w podłożu)


* plecha nadaje kształt organizmowi


* utrzymuje roślinę na powierzchni ( np. dzięki pęcherzykom powietrza znajdującym się pomiędzy poszczególnymi częściami plechy. Dobrze jest to widoczne u morszczyna pęcherzykowatego- pęcherzyki umiejscowione są wewnątrz fylloidu )