Pewien żyjący w XVI wieku kronikarz , miłośnik matematyki, zamiast
daty (dzień, miesiąc, rok), zapisywał jedną liczbę ,która była równa iloczyniwi czterech liczb:numeru dnia, numeru miesąca, liczby utworzonej z dwóch
pierszych cyfr roku i liczb utworzonej z dwóch ostatnich liczb roku. Wktórym roku kronikarz wpisał do kroniki zamiast daty liczbę 4995?

2

Odpowiedzi

2009-11-07T14:12:53+01:00
4995/3=1665
Napisał to w 1665roku;)
Niewiem czy dobrze!
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T14:16:33+01:00