Muszę zrobić dialog jak wysła SMS na dole jest napisane co po kolei . ma byc to dialog dwóch osób. Pilne prosze!!!


-swich on wyor mobile phone
-go to the menu on your phone
-choose MESSAGES
-select CREATE MASSAGES
-select NEW TEXT MESSAGES
-write your SMS
-selec SEND TO
-select the mobile number of the preson
you're sending the text messages to and press SEND

2

Odpowiedzi

2009-11-07T14:26:55+01:00
Prztłumcze ci to na polski to napewno ułatwi ci rozwiązanie
-weź telefon komórkowy
-przejdź do menu w telefonie
-wybierz WIADOMOŚCI
-Wybierz Utwórz wiadomość
-wybierz Nowa wiadomość tekstowa
-napisz SMS
-naciśnij WYŚLIJ
-wybierz telefon komórkowy odbiorcy
aby wysyłać wiadomość tekstową wciśnij klawisz WYŚLIJ
2009-11-07T15:56:50+01:00
-Włącz swój telefon komórkowy.
-Następnie wejdź w Menu twojego telefonu.
-Wciśnij wiadomości.
-Wejdź w utwórz wiadomość.
-Następnie wejdź w nowa wiadomość tekstowa.
-Napisz swój sms.
-Kliknij wyślij do.
-Wybierz numer telefonu osoby do której chcesz wysłać smsa.
-Wysyłasz wiadomość klikając przycisk wyślij.