Odpowiedzi

2009-11-07T14:22:52+01:00
Po przewrocie powstał rząd bolszewicki - Rada Komisarzy Ludowych na czele z Leninem. Nową władzę zaczęto tworzyć także poza stolicą np: w Moskwie, gdzie doszło do kilkudniowych walk. Ogłoszono szereg dokumentów m.in. Dekret o pokoju, w którym zapowiadano natychmiastowe przystąpienie do pertraktacji pokojowych; Dekret o ziemi, w którym znoszono prywatną własność ziemi i przekazywano chłopom w użytkowanie grunty majątków obszarniczych i kościelnych.